عبدالعلی ملکی

فعال اجتماعی و سیاسی

نهاوند، همدان، ایران

نام عبدالعلی ملکی

تاریخ تولد مرداد 1348

وب سایت Ali-Maleki.ir

تلفن 09188506007

حامیان تا این لحظه 48
Image CAPTCHA
کاراکترهای موجود در تصویر را وارد نمایید.

تب‌های عمودی

پروفایل کاری

کارشناس مسئول آموزش و پرورش راهنمائی شهرستان نهاوند

1387 - 1388

عضو کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند

1377 -

مدرس و داور استانی فعالیتهای مکمل و فوق برنامه

1388 -

کارمند نمونه شهرستان نهاوند

1389 -

پروفایل تحصیلی

کارشناسی زبان انگلیسی

1382 - 1386

برخی از تصاویر و مستندات :

Contact Form
Contact info

پست الکترونیکی maleki@ali-maleki.ir

آدرس

نمابر +9821-88654200